ISM News

Uit ISM News Update nr. 127: Rood Boven Groen SOPEP Service

Augustus 2023

Terug naar alle ISM News Updates

Rood Boven Groen SOPEP Service

De lijst met contactpunten, als onderdeel van het Ship Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) is per 31 juli 2023 geactualiseerd. Klanten die zich hebben aangemeld voor onze gratis SOPEP-service, ontvangen deze bijlage driemaandelijks per e-mail van ons. Wilt u deze updates ook ontvangen, laat het ons dan weten via info@roodbovengroen.com

Wist u dat alle schepen van meer dan 400 GT (en tankers > 150 GT) een Ship Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) aan boord moeten hebben volgens de MARPOL-wetgeving (bijlage 1 – Olieverontreiniging)?

Dit plan beschrijft hoe te handelen bij een olielekkage en onderdeel van dit plan is de lijst met contactpunten voor alle landen waar een olie-incident moet worden gemeld en waar hulp kan worden ingeroepen. Deze lijst moet altijd up-to-date en aan boord beschikbaar zijn. Eens in de drie maanden – rond 31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober – publiceert de IMO een update van deze lijst als bijlage bij de circulaire MSC-MEPC.6.

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?