Wanneer moeten STCW refresher courses herhaald worden?

 

Heel kort gezegd: STCW refresher courses zullen altijd herhaald moeten worden (‘refreshen’) om ze geldig te houden als er een verloopdatum op het certificaat staat. Soms moet men ook STCW refresher courses doen, omdat de reder dat vraagt. In welke gevallen u precies moet herhalen en wat daar de achtergronden van zijn, leest u hieronder:

 

De eis om STCW refresher courses te doen kan verschillende gronden hebben

 

1. De eis om te herhalen (refreshen) komt rechtstreeks uit de STCW-code

Voor sommige trainingen is de eis om hem na 5 jaar te herhalen in de STCW-code opgenomen. Dat is zo bij de volgende 4 STCW refresher courses:

  • STCW course Basic Safety
  • STCW course Proficiency in Survival Crafts and Other Rescue Boats
  • STCW course Proficiency in Fast Rescue Boats
  • STCW course Advanced Fire Fighting

Het maakt dus niet uit waar ter wereld de STCW refresher courses voor bovenstaande trainingen gevolgd worden. Men zal hem altijd na 5 jaar moeten herhalen om gecertificeerd te blijven.

 

2. De herhalingsplicht van STCW refresher courses is door de vlaggenstaat ingesteld om aan de STCW-code te voldoen

De STCW-code is niet altijd zo eenduidig als voor de trainingen onder 1. Vaak wordt er bijvoorbeeld niet meer geëist dan dat de zeevarende na het volgen van een training iedere vijf jaar ‘de vereiste bekwaamheidsnorm kan aantonen’. Op welke manier dat moet, staat er niet bij. Dat kunnen de vlaggenstaten in deze gevallen zelf bepalen. Een vlaggenstaat kan er dan voor kiezen om ook voor deze trainingen een herhalingsplicht in te stellen, om op die manier aan de code te voldoen door het volgen van STCW refresher courses.

Niet iedere vlaggenstaat kiest daar echter voor. Er zijn ook vlaggenstaten – waaronder de Nederlandse- die redeneren, dat als men in vijf jaar voldoende vaartijd behaalt om het vaarbevoegdheidsbewijs te verlengen, die vaartijd ook zorgdraagt voor het op niveau houden van de ‘bekwaamheidsnorm’ van zo’n reeds gevolgde training. Om deze reden hebben bijvoorbeeld bepaalde Nederlandse STCW trainingscertificaten voor bemanning van passagiersschepen geen verloopdatum, terwijl bij andere vlaggenstaten die certificaten na 5 jaar verlopen.

 

3. De eis om te herhalen heeft een andere bron dan de STCW-code

Soms heeft de verplichting om een training te herhalen met STCW refresher courses zelfs helemaal niks te maken met wat er in de STCW-code staat geschreven, maar komt hij voort uit een andere richtlijn. Een goed voorbeeld hiervan is de verplichting voor kapiteins en zeevarenden die de medische uitrusting aan boord beheren, om hun medische training eens per 5 jaar te herhalen. Deze verplichting komt voort uit EU-richtlijn 92/29

Ook al is het een STCW-eis dat alle officieren als onderdeel van hun opleiding een medische training volgen, het zijn – op Europese schepen – dus alleen de kapiteins en aangewezen zeevarenden die moeten herhalen.

In de gevallen 2 en 3 hangt het dus van de vlaggenstaat van het schip af, of men trainingen wel of niet moet herhalen middels. Trainingen die herhaald moeten worden met STCW refresher courses kunnen herkend worden aan het feit dat er een verloopdatum op het STCW-certificaat staat.

 

STCW refresher courses; Nederlandse herhalingseisen

Wanneer dit niet expliciet door de STCW-code of andere regelgeving wordt geëist, stelt de Nederlandse vlag geen herhalingsplicht in voor trainingen om STCW refresher courses te volgen. Op het certificaat van zo’n Nederlandse STCW-training staat dus geen verloopdatum. Zo lang je vaart houdt men, wat de Nederlandse vlag betreft, door middel van vaartijd de kennis op peil.

Het is ook goed om te weten dat Nederland in haar wetgeving heeft vastgelegd dat men – indien dat van toepassing is (afhankelijk van de functie aan boord) – aan de Europese herhalingsplicht voor medische training dient te voldoen door om de vijf jaar de initiële training te volgen. Het gaat hier om de STCW trainingen Medical First Aid en Medical Care. Andere Europese landen bieden wél medische STCW refresher courses aan, die onder voorwaarden door Nederland geaccepteerd worden.

Tot slot is het zo, dat Nederlandse reders er soms zelf voor kiezen om hun mensen iedere vijf jaar STCW refresher courses aan te bieden, ook als dat niet wettelijk verplicht is. Dit is natuurlijk alleen maar toe te juichen.

Als zeevarende zal men misschien wel een keer op een schip onder een andere vlag varen. Het is dan goed om met de reder kort te sluiten onder welke vlag de STCW certificaten behaald zijn, of die certificaten erkend worden door de betreffende vlaggenstaat van het schip, en of men al dan niet STCW refresher courses moet doen om de certificering aan te laten sluiten op de wensen van de betreffende vlaggenstaat of de wensen van de reder zelf.

Mochten hier alsnog vragen over zijn neem dan gerust contact met ons op.

 

STCW refresher courses  STCW refresher courses  STCW refresher courses   STCW refresher courses  Cruise Ship training cours