STCW Training News

Update nr. 6

Oktober 2022

In deze STCW Training News Update:

  • Verkeerd monsteren een hardnekkig probleem
  • Update flowcharts RBG

  • Herziening van de wet Zeevarenden
Terug naar STCW Training News

Verkeerd monsteren een hardnekkig probleem

Bij het doen van vaarbevoegdheidsaanvragen voor klanten lopen we er bij RBG vaak tegenaan, dat de functie waarin gevaren is onjuist in het monsterboekje is genoteerd. Dit kan tot gevolg hebben dat KIWA de vaartijd afkeurt en de bevoegdheid niet verlengd of verhoogd kan worden.

Dit gebeurt bijvoorbeeld als de functie in het monsterboekje hoger is dan de functie op de vaarbevoegdheid: er is bijvoorbeeld ‘eerste stuurman’ genoteerd terwijl men op dat moment alleen als wachtstuurman bevoegd was. Een andere veelvoorkomende fout is dat er 2 functies worden genoteerd voor dezelfde periode: bijvoorbeeld ‘stuurman/engineer’. Omdat KIWA bij een dergelijke notatie niet kan vaststellen in welke functie daadwerkelijk gevaren is wordt de vaarperiode dan in zijn geheel afgekeurd. Ten derde maken we vaker mee vaartijd wordt afgekeurd omdat er met een bevoegdheid voor de verkeerde bedrijfstak wordt gevaren (bv. met een koopvaardijbevoegdheid op een vissersschip).

 

Onbevoegd varen

Het valt ons op dat de zeevarenden die het betreft, maar ook hun kapiteins, niet altijd weten welke vaarbevoegdheid er vereist is om in een bepaalde functie te varen.  Zeevarenden kunnen hierdoor in functies terechtkomen waarvoor ze strikt genomen niet de juiste papieren hebben. Zij varen in feite onbevoegd rond. Zelf kunnen ze daarmee in de problemen komen omdat de onbevoegd gevaren vaartijd niet erkend wordt.  Maar ook de rederij, die immers aansprakelijk is voor het juist bemannen van het schip, kan in de problemen komen wanneer dit bij een inspectie of een calamiteit aan het licht komt.

 

Zorgen dat vaartijd correct vastgelegd wordt

Om ervoor te zorgen dat vaartijd correct in het monsterboekje wordt vastgelegd, moet men allereerst weten welke vaarbevoegdheid er voor een functie aan boord vereist is. Dat is niet altijd op te maken uit de benaming die de functie op het contract heeft. Het bemanningscertificaat (Minimum Safe Manning Document) geeft wél uitsluitsel over de bevoegdheden die aan boord vereist zijn.

Bij het raadplegen van het bemanningscertificaat is het belangrijk om per tabel ook de voorwaarden door te nemen, omdat daar gespecificeerd kan staan voor welke bedrijfstak de vaarbevoegdheid uitgegeven moet zijn en welke eventuele trainingen of ontheffingen van toepassing zijn.

Als duidelijk is, dat de zeevarende over de juiste bevoegdheid beschikt dan moet die nog correct in het monsterboekje worden genoteerd. Achterin het monsterboekje staat een lijst van afkortingen voor alle vaarbevoegdheden die Nederland kent. Om ondubbelzinnig aan te tonen in welke functie gevaren wordt, verdient het aanbeveling om deze afkortingen te gebruiken.

 

Als er dan toch iets misgaat

Mocht er onverhoopt toch vaartijd worden afgekeurd vanwege verkeerde monstering, dan kan via een vaartijdverklaring aangetoond worden in welke functie er dan wel (bevoegd) gevaren is. De vaartijdverklaring dient door de rederij te zijn ondertekend. Ter ondersteuning moeten de crewlijsten uit de betreffende vaarperiode aan het KIWA meegeleverd worden.

Neem gerust contact met ons op voor advies, helpen u graag!

 

Update flowcharts RBG

Iedere zeevarende is verplicht om in het bezit te zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs oftewel een Certificate of Competency (CoC) conform STCW 2010. Een vaarbevoegdheid heb je nodig om in een bepaalde functie te mogen varen en krijg je wanneer je aan de gestelde eisen voldoet. Maar wanneer voldoe je nu aan de gestelde eisen?

Om dit inzichtelijk te maken heeft RBG een flowchart ontwikkeld waarop alle commerciële Nederlandse vaarbevoegdheden staan benoemd. In de flowchart is aangegeven welke certificaten, bekwaamheidsbewijzen en eventuele andere eisen nodig zijn om in aanmerking te komen voor een specifieke vaarbevoegdheid. Wij hebben deze flowcharts in 2022 een update gegeven. Bekijk de nieuwe versies hier.

 

Herziening van de wet Zeevarenden

De huidige bemanningswet ‘Wet Zeevarenden’ is sinds 3 mei 2014 van kracht. Op dit moment wordt er gewerkt aan een herziening van de wet en het onderliggende ‘Besluit Zeevarenden’.

Artikel 36 van het Besluit was al tijden een doorn in het oog van verschillende scheepvaartorganisaties, waaronder RBG. Dit artikel verankert de in het STCW-verdrag gestelde trainingseisen voor bemanning van passagiersschepen in de Nederlandse wet. Echter, waar in het STCW-verdrag onderscheid wordt gemaakt tussen passagiersschepen en ro-ropassagiersschepen, daar trekt het Nederlandse besluit deze twee categorieën schepen samen. Dit leidt in sommige gevallen tot absurde trainingseisen.

We kunnen alvast vermelden, dat RBG in samenwerking met de EZS (Enkhuizer Zeevaartschool) en de BBZ (Vereniging Beroepschartervaart) een belangrijke wijziging heeft kunnen bewerkstelligen: Met ingang van de vernieuwde wetgeving hoeven bemanningsleden van ‘gewone’ passagiersschepen niet meer de tot heden vereiste Ro-ro training conform STCW V/2.9 te volgen. Deze training was speciaal voor officieren van Ro-ro passagiersschepen in het leven geroepen n.a.v. verschillende ongelukken met, en aan boord van, dit type schepen.

De herziene wet gaat waarschijnlijk ‘Wet bemanning Zeeschepen’ heten. Het is nog niet bekend wanneer de wet gepubliceerd wordt.  Wij zullen t.z.t. een overzicht maken van de belangrijkste wijzigingen en houden je graag op de hoogte.

Hartelijke groeten,
Team RBG

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze STCW Training News Update.