SUPPORTING
DOCUMENTS

SUPPORTING DOCUMENTS

Bij het in gebruik nemen van een management of compliance systeem als het ISM, ISPS of MLC-2006 zijn er diverse ondersteunende documenten. Met veel van deze documenten hebben wij regelmatig te maken. De meest voorkomende documenten zullen we onderstaand kort voor u toelichten. Is een van de onderstaande documenten voor u van toepassing en bent u op zoek naar een partner die u helpt bij de implementatie hiervan? Neem dan contact met ons op.

Passagiersregistratie

Onder de Nederlandse vlag is een passagiersregistratie verplicht voor passagiersschepen die van en naar havens binnen de EU varen met meer dan 12 passagiers. De exacte richtlijnen staan vermeld in Europese Richtlijn 98/41/EC. Rood Boven Groen is een erkend passagiersregistrar en heeft ervaring met het opstellen en aanvragen van een passagiersregistratie systeem en helpt u graag dit te verwezenlijken.

SOLAS training manuals

SOLAS staat voor ‘Safety of Lives at Sea’ en is tot stand gekomen in 1914 na de ramp aan boord van de Titanic. Het SOLAS beschrijft de eisen op het gebied van constructie, uitrusting en bemanning. Het SOLAS training manual is een praktisch handvat over het gebruik van alle reddingsapparatuur aan boord. Heeft u een SOLAS training manual nodig? Wij helpen u graag!

Bemanningsplan

Het bemanningsplan vormt de basis voor het bemanningscertificaat, ofwel Minimum Safe Manning Document, dat voor elk zeeschip vereist is. In het bemanningsplan geeft de scheepseigenaar aan met welk minimale aantal bemanningsleden hij verwacht het schip veilig te kunnen bemannen in een gewenst vaargebied. Functies en procedures voor diverse operationele handelingen aan boord worden in dit plan beschreven. Na goedkeuring van het bemanningsplan door ILT kan het bemanningscertificaat worden aangevraagd. Wij adviseren u graag bij het opstellen van een bemanningsplan en kunnen u, indien gewenst, volledig ontzorgen bij de aanvraag.

SOPEP

Wanneer er olievervuiling plaatsvindt op zee verspreid dit zich al snel over het water. Deze milieuvervuiling heeft vaak enorme gevolgen voor de natuur en haar inwoners en kan grote financiële schade tot gevolg hebben. Omdat voorkomen beter is dan genezen is er een SOPEP plan in het leven geroepen. SOPEP staat voor Ship Oil Pollution Emergency Plan. Als aangegeven in MARPOL 73/78 onder Annex I zijn alle schepen van 400GT of meer verplicht om een ‘oil prevention plan’ te hebben volgens de normen en richtlijnen als opgesteld door het IMO. Voor olietankers gelden deze regels al vanaf 150GT, omdat de olie onderdeel is van de lading en in dat opzicht een dubbel risico vormt. Is een SOPEP plan ook voor uw schip van toepassing en bent u op zoek naar hulp bij de implementatie hiervan? Neem dan contact met ons op.

 

SOPEP lijst updaten

Een onderdeel van dit plan is een lijst met contactpersonen voor alle landen waar een olie-incident gemeld moet worden en waar hulp kan worden ingeroepen. Deze lijst moet altijd up-to-date en aan boord beschikbaar zijn.

 

Rood Boven Groen SOPEP Service

De update lijst met contactpunten in het Ship Oil Pollution Emergency Plan wordt door de IMO eens in de drie maanden – rond 31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober – gepubliceerd als bijlage bij de circulaire MSC-MEPC.6. Klanten die zich hebben aangemeld voor onze gratis SOPEP-service, ontvangen deze bijlage per e-mail van ons. Wilt u deze updates ook ontvangen, laat het ons dan weten via info@roodbovengroen.com.

Sail training manual

Zeilschepen die varen onder het ‘special purpose certificate’ dienen te beschikken over een door de overheid goedgekeurd sail training manual.
Rood Boven Groen heeft, mede door haar brede ervaring op het gebied van de grote zeilvaart, een sail training manual kunnen samenstellen dat is goedgekeurd door ILenT.

Ship energy efficiency management plan

Een Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) is van toepassing op schepen vanaf 400GT en verplicht gesteld door MARPOL vanaf 1 januari 2013. Het SEEMP is een lijst met maatregelen om de energie-efficientie aan boord te optimaliseren en te monitoren.

Polar Code

In polaire gebieden gelden aanvullende procedures voor zowel routine-operaties als noodsituaties. Niet alleen het ijs, maar vooral de lage temperaturen vormen een reëel risico voor schip, bemanning en uitrusting. Om de mogelijkheden en beperkingen van een schip onder die omstandigheden te bepalen en de besluitvorming in noodsituaties te ondersteunen is er de Polar Water Operational Manual (PWOM). Om voor een schip een POWM op te stellen maken wij onder andere gebruik van een praktijk gestuurd en per situatie afgestemd Risk Assessment.

Een ervaren Master Mariner met Polar Advanced bevoegdheid van RBG kan u helpen de juiste keuzes te maken door inzicht te geven in de uitdagingen van een Polar Water Operational Manual, u en uw medewerkers op te leiden in combinatie met een grondige kennis van de regelgevende en commerciële kwesties die van invloed kunnen zijn op de implementatie van praktische oplossingen. Als onderdeel van uw team werken we samen aan oplossingen die we ook samen realiseren. Lees hier meer over de Polar water operational manual.