ISM News

Uit ISM News Update nr. 126: Nieuw EU-emissiehandelssysteem en nieuwe eisen FuelEU Maritime

Juli 2023

Terug naar alle ISM News Updates

Nieuw EU-emissiehandelssysteem en nieuwe eisen FuelEU Maritime

Vanaf Januari 2024 wordt de nieuwe wetgeving EU-emissiehandelssysteem van kracht. Deze wetgeving gaat door waar de MRV (Monitoring, reporting & verifying) ophoudt. MRV verplicht bedrijven om inzicht te geven in hun CO2-uitstoot per schip. Het EU Emmission Trading System vereist het monitoren en rapporteren van CO2, lachgas en methaan voor de hele vloot. Verder voegt het een financieel/commercieel aspect toe door middel van de inlevering van EU-rechten, een soort koolstofrechten waarmee een bedrijf een bepaalde hoeveelheid CO2 kan inleveren. Kortom: er zijn implementatie- en compliance-issues, maar ook commerciële issues die aangepakt moeten worden.

In 2025 treden de nieuwe eisen van FuelEU Maritime in werking. De FuelEU Maritime richt zich op 2 items: Gebruik van alternatieve brandstoffen en verplicht gebruik van walstroom. Doelstellingen voor het gebruik van alternatieve brandstof vereisen een reductie van de broeikasgasintensiteit met 2% in 2025 en een reductie tot 80% in 2050. De regels voor het gebruik van walstroom vereisen dat containerschepen en passagiersschepen > 5000 GT walstroom gebruiken vanaf 2035 voor al het verbruik aan boord bij meer dan 2 uur op een ligplaats in bepaalde havens en in alle EU-havens waar walstroom beschikbaar is.

Het wordt sterk aanbevolen om de effecten van deze vereisten te overwegen en de implementatie ervan voor te bereiden.

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?