ISM News

Uit ISM News Update nr. 126: Update richtlijnen voor scheepvaart in Oekraïne, geldig vanaf 1 juli 2023

Juli 2023

Terug naar alle ISM News Updates

Update richtlijnen voor scheepvaart in Oekraïne, geldig vanaf 1 juli 2023

Deze leidraad geeft een overzicht van de gevolgen van de situatie in Oekraïne voor (zeevarenden werkzaam op) zeeschepen die de Nederlandse vlag voeren of onder buitenlandse vlag varende schepen met een haven in Nederland als bestemming. Het bevat richtlijnen voor zowel de situatie aan boord van onder Nederlandse vlag varende schepen als de gevolgen van de sancties die zijn opgelegd aan natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten zoals gesanctioneerd krachtens Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad en beperkingen op schepen onder Russische vlag en handelsbeperkingen. Beperkingen van alle goederen en technologie zoals gesanctioneerd door Verordening (EU) 833/2014 van de Raad.

De updates vindt u hier: https://puc.overheid.nl/nsi/doc/PUC_710171_14/6/

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?