ISM News

Uit ISM News Update nr. 125: Update van ItoRO no. 24 – Ban op het gebruik van Asbest aan boord van schepen

April 2023

Terug naar alle News Updates

Update van ItoRO no. 24 – Ban op het gebruik van Asbest aan boord van schepen

Ondanks het duidelijke verbod van ACM’s (Asbestos containing materials) wordt op verschillende plaatsen aan boord van schepen nog steeds asbest aangetroffen. Bijvoorbeeld op pakkingen, blusdekens, voegen en isolatiematerialen, soorten kitten, frictiemateriaal voor remmen, wand- en plafondbekledingen, snoeren, elektrische zekeringen etc. Zelfs met asbestvrijverklaring of -certificaat’ afgegeven door de werf. Bovendien blijken schepen die eerder asbestvrij waren asbest aan boord te hebben als gevolg van reparaties op scheepswerven en/of de aanschaf van reserveonderdelen in een later stadium.

In 2011 heeft Nederland een tijdelijke instructie ontwikkeld met als doel de industrie de mogelijkheid te bieden toe te werken naar asbestvrije schepen. Deze richt zich vanaf de inwerkingtreding van deze tijdelijke instructie op het beheersen van de risico’s van ACM’s, zowel toegestane als verboden, aan boord van schepen. Inmiddels zijn er vele jaren verstreken sinds de publicatie van deze tijdelijke instructie en wordt het noodzakelijk geacht de instructie te actualiseren naar een hoger niveau, met als uiteindelijk doel dat de afgifte van ontheffingscertificaten niet meer nodig is, hetgeen nu voorzien is per 1 januari 2025.

ItoRO no. 24 – Ban on the use of Asbestos on board ships

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?