VAAR
BEVOEGDHEDEN

Vanaf 1 januari 2017 is iedere zeevarende (behalve een rating) verplicht om in het bezit te zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs oftewel een Certificate of Competency conform STCW 2010. Een vaarbevoegdheid heb je nodig om in een bepaalde functie te mogen varen en verkrijg je wanneer je aan de gestelde eisen voldoet.

Eerste aanvraag

Om inzichtelijk te krijgen aan welke eisen u dient te voldoen voor een bepaalde bevoegdheid heeft Rood Boven Groen flowcharts ontwikkeld. Op deze flowcharts staat aangegeven welke certificaten en bekwaamheidsbewijzen u moet hebben en eventuele andere eisen waar u aan dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een specifieke vaarbevoegdheid.

Indien gewenst helpen wij u graag bij een eerste aanvraag, een verlenging of verhoging van een vaarbevoegdheid bij het KIWA. Samen met u kijken we of u aan de gestelde eisen voldoet en voor welke vaarbevoegdheid u in aanmerking komt. Onderstaand geven we ter aanvulling nog korte toelichting op het verlengen, verhogen en vernieuwen van een vaarbevoegdheid.

Verlengen

Voor het verlengen van een vaarbevoegdheid moet u behoud van competentie aantonen. Dit doet u door bevoegd gevaren vaartijd aan te tonen: vaartijd in het bezit van een geldige vaarbevoegdheid voor de betreffende functie. De vereiste hoeveelheid vaartijd is als volgt:

 

Voor een officiersbevoegdheid in de koopvaardij en voor alle zeilschepen:

• 360 dagen in de afgelopen vijf jaar óf;
• 90 dagen in de afgelopen zes maanden.

 

Voor een officiersbevoegdheid zeilschepen <500 GT:

• 180 vaardagen (= 1 seizoen) in de afgelopen vijf jaar of;
• 90 dagen (= ½ seizoen) in de afgelopen zes maanden.

Bij een verlenging van een vaarbevoegdheidsbewijs is de vaartijd in verschillende bedrijfstakken uitwisselbaar, mits er in een relevante functie is gevaren.

 

Naast vaartijd dient u ook de relevante refresher trainingen vijfjaarlijks te vernieuwen. Dit kan een of meerdere van de volgende trainingen zijn:

• basic safety training (STCW A-VI/1 (1-4);
• advanced fire fighting (STCW A-VI/3);
• proficiency survival crafts (other than fast rescue boats); (STCW A-VI/2-1);
• medical first aid (STCW A-VI/4-1);
• medical care (STCW A-VI/4-2).

 

In de flowchart kunt u tevens teruglezen welke refresher trainingen van toepassing zijn bij iedere vaarbevoegdheid.

Verhogen

Het verhogen van een vaarbevoegdheidsbewijs is mogelijk door het volgen van aanvullende training(en) of opleiding en/of het aantonen van vaartijd. Bij het verhogen van een vaarbevoegdheidsbewijs is vaartijd slechts deels uitwisselbaar: minimaal 90 dagen vaartijd moeten in de nieuwe bedrijfstak worden opgedaan.

NB. Elke opleiding kent een maximaal haalbare bevoegdheid.
In de flowcharts staan de mogelijkheden aangegeven.

Vernieuwen

Als een vaarbevoegdheidsbewijs minder dan vijf jaar geleden verlopen is en er onvoldoende bevoegd gevaren vaartijd in de afgelopen vijf jaar kan worden aangetoond, kan deze alleen vernieuwd worden wanneer:

  • een nieuw bekwaamheidsbewijs is behaald, niet ouder dan vier jaar;
  • 90 dagen in de afgelopen zes maanden boven de sterkte is gevaren in een vergelijkbare functie;
  • 90 dagen in de afgelopen zes maanden gevaren in een relevante lagere functie;

Wanneer uw vaarbevoegdheid meer dan vijf jaar geleden verlopen is zult u een nieuw bekwaamheidsbewijs moeten behalen.

Een vaarbevoegdheid wordt enkel afgegeven wanneer binnen vier jaar na afgifte van het bekwaamheidsbewijs een eerste aanvraag is ingediend. Is uw diploma of bekwaamheidsbewijs ouder dan vier jaar dan is een eerste aanvraag voor een vaarbevoegdheidsbewijs helaas niet meer mogelijk.

Mocht u er onverhoopt niet uitkomen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij de aanvraag van zowel het monsterboekje als een vaarbevoegdheidsbewijs.

HELP YOURSELF