ISM News

Uit ISM News Update nr. 129: Veranderingen en/of updates in wetgeving SOLAS

Februari 2024

Meer nieuws uit in deze ISM News Update:

Terug naar alle ISM News Updates

Veranderingen en/of updates in wetgeving: SOLAS

Zoals in de ISM newsupdate 127 vermeld, zijn conform SOLAS voorschrift II-1/3-8 nieuwe inspectie-, onderhouds- en procedurele eisen voor sleep- en afmeeruitrusting van kracht sinds 1 januari 2024.

Reders dienen de volgende procedures aan boord vast te stellen:

  • Procedures voor afmeerwerkzaamheden, incl inspectie en onderhoud van afmeeruitrusting.
  • Procedures om de identificatie en controle van landvasten en bijbehorende bevestigingen mogelijk te maken.
  • Periodieke inspectie van afmeer uitrustingen en bijbehorende bevestigingen als onderdeel van het onderhoudsplan aan boord of een gelijkwaardig onderhoudsbeheersysteem.

Hoewel het meeste van het bovenstaande normaal gesproken al wordt gedekt door het SMS aan boord, wordt reders ten zeerste aanbevolen hun procedures, verslagen en formulieren te herzien om er zeker van te zijn dat de bovenstaande punten correct zijn aangepakt.

Uitgebreide informatie is te vinden op de IMO website met uitleg over hoe de nieuwe wetgeving te implementeren plus veel advies over veilige afmeer procedures.

 

Verandering van SOLAS hfdstk II-1, III, IV en V (requirements of the GMDSS)

De regels binnen het GMDSS werden in 1988 ingevoerd, gebruikmakend van technologieën uit de jaren 70. Een herziening resulteerde in het heroverwegen van alle vooruitgangen in technologie en satellietdienstaanbieders.

  • IMO heeft Inmarsat en Iridium erkend als leveranciers van satellietcommunicatiesystemen voor gebruik in het GMDSS.
  • De definitie van ‘Zeegebied A3’ is veranderd (omvat nu de dekking van erkende mobiele satellietdiensten).
  • De functie van NBDP (Narrow Band Direct Printing) voor MF/HF radio-installatie is niet langer vereist. Daarom moeten bestaande schepen die vanaf 1 januari 2024 in Zeegebied 3 opereren en alleen MF/HF-apparatuur hebben en geen SES, één SES (Ship Earth Station) installeren.
  • De nieuwe vereisten zijn van toepassing op alle nieuwe en bestaande schepen van 300GT en hoger.

 

Alleen nieuwe schepen die zijn gebouwd op of na 1 januari 2024:

Wijzigingen in SOLAS-hoofdstuk II-1 met betrekking tot deuren, luiken en ventielen die waterdichte schotten doorsteken, en nieuwe vereisten voor bilgealarms.

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?